House of Thai Chess
Welcome อาคันตุกะ | RSS
Site menu

เมนูด้านซ้าย


ม้ามังกร (ยาจกน้อย-ขาว) vs ม้าโยงขวารอนั่งแท่น(chef-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้าโยงขวารอนั่งแท่น (chef-ขาว) vs ม้าโยงขวามาตรฐาน(earthday-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1
หมากดำเลือกที่จะทำ เบี้ยนอกไชยา ขุนขาวจึงใช้ประโยชน์โดยการเข้าหลบใต้ไชยา (ใต้ร่ม) นี้ แต่ข้อเสียคือ พื้นที่ค่อนข่างจำกัด หากมีการโหมโจมตีทางด้านนี้ ขุนจะต้องย้ายกลับเข้าในวัง แต่ในเกมส์นี้ การโจมตีอยู่อีกฝาก

ม้าโยงขวามาตรฐาน(earthday-ขาว) vs ม้าโยงขวารอนั่งแท่น (chef-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2


ม้าขโมยซ้าย(earthday-ขาว) vs ม้าโยงเทียมOnline24 (chef-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 3


ม้าโยงขวามาตรฐาน(earthday-ขาว) vs ม้าโยงเทียมOnline24 (chef-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 4ม้าโยงขวามาตรฐาน(555คะ-ขาว) vs ม้าโยงขวารอนั่งแท่น (chef-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1
มีปัญหาตาที่ 31 เรือหาย


ม้าโยงขวารอนั่งแท่น (chef-ขาว) vs ม้าโยงขวาขุนนอกวัง(ณรง-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้ามังกร(Mutoyuki-ขาว) vs ม้าโยงขวารอนั่งแท่น-ขุนในวัง (chef-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1


ม้าโยงขวารอนั่งแท่น-ขุนในวัง (chef-ขาว) vs ม้าโยงขวามาตรฐาน(Mutoyuki-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2
...

ม้าโยงขวารอนั่งแท่น-ชุนนอกวัง (chef-ขาว) vs ม้าโยงขวามาตรฐาน(Mutoyuki-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 3ม้าโยงขวา (หัวหิน111-ขาว) vs ม้าโยงขวาเม็ดทำลิ่ม(chef-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้าโยงขวาเม็ดทำลิ่ม (เชฟ-ขาว) vs ม้าโยงขวาปูสามเบี้ย(เซียนยุดยา-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1
เป็นการปะทะ กัน ที่ นำสมัย ดูว่า พลาด กันตรงไหย


ม้าโยงขวาปูสามเบี้ย(เซียนยุดยา-ขาว) vs ม้าโยงขวารอนั่งแท่น (เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2
เป็นการปะทะ กัน ที่ นำสมัย อีกเกมส์หนึ่ง ดูว่า พลาด กันตรงไหย


ม้าเทียมปูสามเบี้ย(เซียนยุดยา-ขาว) vs ม้าโยงขวารอนั่งแท่น (เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 3
เป็นการปะทะ กัน ที่ นำสมัย อีกเกมส์หนึ่ง ดูว่า พลาด กันตรงไหย


ม้าโยงขวาชิงเบี้ยสูง (เซียนยุดยา - ขาว) vs ม้าโยงขวาโคนขวาปูสามเบี้ย(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้าโยงขวา (เซียนยุดยา - ขาว) vs ม้าขโมยซ้าย(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2ม้าขโมยขวา (เซียนยุดยา - ขาว) vs ม้าโยงขวาเบี้ยสูง(ปล่อง-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 4ม้าโยงขวาโคนขวาปูสามเบี้ย (เชฟ-ขาว) vs ม้าโยงขวาชิงเบี้ยสูง(หมากรุกไทย-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้าโยงขวาชิงเบี้ยสูง(หมากรุกไทย-ขาว) vs ม้าโยงขวาโคนขวาปูสามเบี้ย (เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2ม้าโยงขวาเรียงพล-ขุนนอกวัง (charuk106-ขาว) vs ม้าโยงขวาเม็ดซ้าย(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้าเทียมโคนผสม (jenissa01-ขาว) vs ม้าโยงขวาเม็ดซ้าย(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1
หมากขาวเน้นการทำลายตัวหมาก และ ตำแหน่งสำคัญ ตั้งแต่เปิดเกมส์


ม้ามังกรสลับขวา-ขุนนอกวัง (tonjung-ขาว) vs ม้าขโมยซ้าย-รับปูส่ามเบี้ยกลางกระดาน(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1
ขาวเปิดนำด้วยหน้าเบี้ย และ รอฟอร์มหมากการเรียงพลทีหลัง ทำให้ดำเสียเปรียบในการจัดวางหมากขึ้นต้นในตอนแรก หมากดำจึงต้องเตรียมเกมส์รองรับการปูสามเบี้ยของหมากขาว


ม้าเทียมเรียงพล-ขุนนอกวัง (tonjung-ขาว) vs ม้ามังกรสลับซ้าย(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2ม้าโยงซ้าย (motoyuki-ขาว) vs ม้าขโมยซ้าย(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้าขวาOnline24+ม้าซ้ายมังกร (เชฟ-ขาว) vs ม้าโยงขวา(motoyuki-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2
หมากขาวเป็นหมากประยุกต์ขั้น advanced มีพื้นฐานมาจากม้าโยงซ้าย โดยมีม้าขวาโคนขวาแบบonline24 หนุนการปูสามเบี้ยด้านขวา เพื่อจะทำเบี้ยในใชยาด้านขวา และ ม้าซ้ายมังกร


ม้าโยงขวา (ขุนระทวย-ขาว) vs ม้าขโมยซ้าย-(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้ามังกร-เบี้ยซ้ายในไชยา (ขุนระทวย-ขาว) vs ม้าเทียมเรียงพล-เบี้ยขวากับดักสิงโต(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2
เป็นเกมส์ที่หมากดำแสดง กลทางเดินม้า เพื่อเก็บเบี้ยกับดักสิงโตด้านซ้าย ถ้าอีกฝ่ายไม่ระมัดระวังพอ จะโดนกวาดเบี้ยจนหมดสิ้น


ม้าเทียม-ปูสามเบี้ยขวา (ขุนระทวย-ขาว) vs ม้าขโมยซ้าย-เบี้ยซ้ายกับดักสิงโต(เชฟ-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 2
จากเกมส์ที่ 2 หมากดำเปลี่ยนมาใช้กับดักสิงโตด้านซ้าย แต่หมากขาวไม่หลงกลทิ้มเบี้ยในไชยาเข้ามาแม้จะเป็นตำแหน่งที่ดีเยียม


ม้าโยงซ้าย (chef-ขาว) vs ม้าโยงซ้าย-(ช้างไทย-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1ม้าขโมยซ้าย (chef-ขาว) vs ม้าโยงซ้าย-(chai2011-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1
ดูการเล่น ของหมากดำที่ใช้ ม้าโยงซ้ายแบบก้าวร้าว


ม้าโยงขวา (nn-ขาว) vs ม้าโยงขวา นั่งแท่น-(chef-ดำ)


ดูเกมส์ที่ 1
เป็นเกมส์ที่ดี จบด้วยการไล่ม้าเบี้ย1 ที่พิศดาร


เซียนป๋อง (เดินม้าอุปการซ้าย)ขาว - หนูทอง (เดินม้าโยงขวา)ดำ

...
ดูเกมส์ที่ 1

ดูการหลบการทำเบี้ยสูง กลางกระดานและเบี้ยในไชยา


ต๋อยศรีย่าน (ม้าเทียมเม็ดซ้าย)ดำ - rescue (เดินม้ามังกร)ขาว

...
ดูเกมส์ที่ 1

ดูการฉีกเบี้ยให้แยกไม่ให้ขาวมีเบี้ยติดกัน และ การนำหมากใหญ่ไปแลกเพื่อรวมเบี้ยให้เรียงติดกัน


สุชาติ(ม้าโยงซ้ายโคนขุนพล) - วีระพล (ม้าเทียม)

...
ดูเกมส์ที่ 1สุชาติ(ม้าโยงซ้ายโคนขุนพล) - วีระพล (ม้าเทียม)

...
ดูเกมส์ที่ 2สุชาติ(ม้าผูก)ขาว - วีระพล (ม้าผูก) ดำ

...
ดูเกมส์ที่ 3
สุชาติ(ม้าเทียม)ขาว - บุญสืบ(ม้าโยงขวา)

...
ดูเกมส์ที่ 1

ดูการเดินหมากแบบมาตรฐานของทั้งสองฝ่าย


Aunniebahขาว - นุ้งม๊อบ

...
ดูเกมส์ที่ 1

ดูโคนก้าวร้าว ของฝ่ายดำ ที่ละเล่อทะล่า มาก จนกลางกระดานทีเดียว

2555 สงวนลิขสิทธิ์ ในการเผยแพร้ที่อื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาติ
Our poll
Rate my site
Total of answers: 34
Site friends
 • Create a free website
 • Online Desktop
 • Free Online Games
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits
 • Statistics

  Total online: 1
  Guests: 1
  Users: 0